Taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji

W piątek, 20 lutego, Sejm przyjął ustawę o OZE.

Prosumentom udało się wygrać batalię o korzystne zapisy w ustawie o OZE, dzięki którym energię z instalacji do 10 kW będą sprzedawać do sieci po cenie gwarantowanej przez 15 lat od dnia oddania instalacji do użytku.
Według niektórych szacunków, nawet blisko milion osób w Polsce mogłoby założyć mikroinstalacje do produkcji energii elektrycznej.

Zgodnie z zapisami ustawy wysokość cen gwarantowanych za odsprzedaną do sieci energię wynosi:

Dla instalacji o mocy do 3 kW: 0,75zł za 1 kWh
Dla instalacji o mocy od 3 KW do 10 kW: 0,65zł za 1 kWh